oleh : jariEmas

Selepas kejayaan mengaplikasikan teknologi remote sensing atau penderiaan jauh untuk membantu penduduk luar bandar yang menghadapi masalah air bersih, kini Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) terus komited menyalurkan bantuan kepada golongan pesawah pula.

Menggunakan teknologi yang sama, maklumat dan data yang diperoleh diproses untuk membantu pengurusan keluasan kawasan milik pesawah di beberapa Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA). Sebagai contoh di IADA Kerian Perak yang telah memanfaatkan teknologi tersebut sebaik sahaja siap dan masih dimanfaatkan hingga sekarang.

 

Dengan kepakaran dan kemahiran yang dimiliki, agensi bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) itu memperkenal Sistem Pengurusan Tanaman Padi Berteraskan Teknologi Remote Sensing, Sistem Maklumat Geografi (GIS) Dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bagi kawasan pertanian di Perak itu. Ini adalah projek kerjasama MOSTI menerusi ARSM, bersama Jabatan Pertanian Malaysia dan IADA Kerian.

Ketua Pengarahnya, Azlikamil Napiah berkata, faedah teknologi remote sensing dan teknologi berkaitan dioptimumkan agar dapat memberikan impak tinggi kepada kesejahteraan hidup rakyat dengan mengambil kira kos yang rendah.

“Aplikasi yang berkonsepkan kos rendah dan berimpak besar ini yang dibangunkan menggunakan kepakaran dalaman ARSM dan agensi-agensi pelaksana berkaitan, bukan sahaja dapat menjimatkan peruntukan kerajaan, namun ia juga dapat menjamin keselamatan data terutama yang bernilai strategik.

“Sistem ini telah dioperasikan sepenuhnya bermula pada tahun 2013 yang melibatkan lapan blok pengairan di IADA Kerian,” ujarnya semasa mengadakan pertemuan dengan pegawai IADA Kerian baru-baru ini.

Projek kerjasama tersebut dilaksanakan sebagai pemudah cara bagi memenuhi keperluan IADA Kerian dalam merancang, melaksana dan memantau pengurusan tanaman padi. Tujuan utama adalah bagi mengenal pasti kawasan tanaman padi yang bertukar kepada bukan padi dengan menggunakan imej satelit beresolusi tinggi secara lebih kerap.

Sebelum ini , ia hanya dijalankan secara manual melalui verifikasi lapangan.

Maklumat ini boleh digunakan oleh pihak berkaitan untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi penanaman padi sebagai kawasan gantian.

Sistem yang beroperasi itu siap hujung tahun 2015 dan masih beroperasi sehingga kini.

Sementara itu, menurut Timbalan Pegawai Peladang Daerah, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Wilayah Perak Utara, Bahijah Mohamad, penggunaan teknologi remote sensing dapat membantu Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) dalam pelbagai aspek pengurusan ladaang dan komunti petani terlibat terutama mendapat keluasan sebenar sawah padi.

“Sebagai contoh, jika dahulu lot sawah perlu didaftar bagi membolehkan petani mendapatkan bantuan kerajaan dgn merujuk pada geran tanah dan tanah tersebut turut ditanam dengan tanaman lain, maka dengan mengunakan teknologi remote sensing hanya kawasan padi sahaja diambil kira.

“Oleh itu hasilnya pengeluaran padi daripada keluasan sawah sebenar dapat dianggarkan, sekali gus dapat menjimatkan jumlah baja yang diberi oleh kerajaan dan jika semua PPK dapat mengaplikasikan teknologi ini secara keseluruhannya sudah pasti lebih banyak penjimatan dapat dibuat,” ujarnya.

Berucap pada majlis pelancaran sistem pengurusan tanaman padi berteraskan teknologi remote sensing dan Sistem Maklumat Geografi (GIS) projek Kawasan Kemajuan Pertanian Bersepadu (IADA) Barat Laut Selangor baru-baru ini, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Datuk Madius Tangau berkata, penggunaan teknologi remote sensing telah diperkenal di negara ini sejak 1980-an lagi.

Justeru katanya, kerajaan menubuhkan Agensi Remote Sensing (ARSM) sebagai sebuah agensi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam teknologi remote sensing bawah MOSTI bertujuan supaya agensi berkenaan menjadi peneraju dalam membangunkan sistem dan pakej aplikasi berteraskan remote sensing dan teknologi berkaitan seperti Sistem Maklumat Geografi (GIS), Sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) dan ICT.

Teknologi tersebut bertujuan membantu pengguna khususnya agensi kerajaan mempertingkat kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber dan pembangunan negara termasuk aspek pertahanan, keselamatan dan bencana.

“Sistem dan pakej aplikasi berteraskan data remote sensing dan GIS yang dibangunkan secara dalaman supaya dapat digunakan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan tahap pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli dan alam sekitar, bencana, keselamatan dan strategik dan pembangunan tanah negara selaras dengan kemajuan teknologi dan prasarana berteknologi tinggi dibangunkan kerajaan,” ujarnya.

Katanya, kemajuan teknologi remote sensing pada masa ini memungkinkan imej satelit yang diterima di Stesen Penerima Data Satelit di Temerloh, Pahang dioptimumkan sepenuhnya bagi tujuan membangunkan aplikasi yang memberi faedah kepada pelbagai industri khususnya pertanian negara.

Usaha yang telah dilaksanakan ARSM juga adalah selaras dengan apa yang dilaksanakan oleh MOSTI secara terus-menerus memacu agenda sains, teknologi dan inovasi (STI) negara.

“Saya perhatikan momentum agenda STI negara semakin rancak, dengan penganjuran pelbagai program.

“MOSTI sebagai pemangkin kepada pengisian program bagi mengisi Dekad Inovasi (2010-2020) termasuklah program khusus berkaitan pembangunan seperti (R&D), perkhidmatan dan juga penerapan budaya STI.

Kata beliau, selaras dengan kemajuan dan potensi besar teknologi inilah ARSM bersama-sama Jabatan Pertanian dan IADA Barat Laut Selangor menzahirkan hasrat untuk memperluas kerjasama bagi melaksanakan projek dan aktiviti yang dapat mempertingkat aspek mengurus, merancang dan memantau sektor pertanian terutama tanaman padi yang merupakan sumber utama makanan negara agar lebih efisien.

Secara umumnya kerjasama tersebut juga selaras dengan hasrat kerajaan dalam merealisasikan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang diuar-uarkan oleh kerajaan selama ini.

“Saya difahamkan bahawa sistem pengurusan tanaman padi ini bermula dengan projek perintis di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Barat Laut Selangor pada 2011 dan seterusnya beroperasi pada Julai 2012,” ujarnya.

Dalam pada itu, menerusi pemantauan secara berterusan menggunakan sistem tersebut maklumat terkini berkenaan keluasan padi di IADA Barat Laut Selangor adalah seluas 19,021 hektar (ha) iaitu kawasan berkenaan menghasilkan pengeluaran padi tertinggi iaitu 5.9 tan sehektar berbanding kawasan jelapang lain

Bagi Mukim Sungai Besar sahaja , keluasan padi adalah 13,436 ha merangkumi tiga blok pengairan iaitu Blok Panchang Bedena, Bagan Terap dan Sungai Nipah yang melibatkan seramai lebih kurang 4,000 pesawah bawah seliaan Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Sungai Besar.

Melihat kepada keupayaan sistem yang telah dibangunkan secara bersama antara ARSM dengan agensi pertanian terbabit projek perintis telah dibangunkan di tujuh lagi jelapang padi utama negara iaitu:
n Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
n Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
n Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Kerian
n IADA Ketara
n IADA Kemasin Semerak (Pulau Pinang)
n IADA Seberang Perak.

Guna imej satelit

Menerusi penggunaan teknologi remote sensing imej satelit terkini beresolusi tinggi digunakan untuk mengenal pasti keluasan sebenar kawasan bertanam padi dan status pelaksanaan penanaman padi di seluruh jelapang secara menyeluruh, berkala, real-time (masa sebenar) dan berketepatan tinggi.

Imej satelit ini diintegrasikan dengan maklumat sempadan pentadbiran, skim pengairan, maklumat pesawah dan lot sawah dalam satu pangkalan data bagi membolehkan agensi pertanian mengurus dan memantau jelapang padi dengan lebih mudah, tepat dan cepat.

Melalui penggunaan sistem ini, peluasan liputan kawasan penanaman padi yang dipantau, meningkat sehingga 53 peratus berbanding menggunakan kaedah sedia ada. Justeru, agensi atau jabatan pertanian di setiap kawasan jelapang padi dapat memudahkan pengumpulan dan pengemaskinian data kawasan padi masing-masing serta pemantauan status penanaman padi dalam tempoh yang singkat meskipun kawasan yang luas.

Justeru, sistem tersebut telah berjaya mentransfomasikan kaedah pengurusan jelapang padi kepada yang lebih cekap dan efisien menerusi pengurusan data secara bersepadu, pemantauan kawasan secara menyeluruh dan anggaran hasil yang lebih tepat, yang kesemuanya dilaksanakan secara dalam talian.

Hasil analisis keberkesanan pengoperasian sistem ini di tujuh jelapang berkenaan adalah seperti berikut:

l Peningkatan sehingga 53 peratus liputan kawasan jelapang padi yang dipantau berbanding sebelum penggunaan sistem.

l Penjimatan masa tinjauan di lapangan sehingga 52 peratus;

l Peningkatan ketepatan keluasan kawasan bertanam padi kepada 100 peratus;

l Keupayaan memantau status penanaman padi secara berkala dengan kekerapan sekurang-kurangnya setiap 10 hari berdasarkan cerapan imej remote sensing.

Fungsi sistem pengurusan tanaman padi menggunakan remote sensing di IADP Barat Laut Selangor.

o Membantu Jabatan Pertanian dan IADA Barat Laut Selangor bagi mengenal pasti kawasan tanaman padi yang bertukar kepada bukan padi dengan menggunakan imej satelit remote sensing beresolusi tinggi secara lebih kerap.

o Memantau aktiviti membajak, mengairi sawah, menanam dan menuai menggunakan imej satelit remote sensing setiap 11 hari sepanjang musim.

o Membantu agensi pertanian bagi mengenal pasti kawasan bermasalah seperti pengairan lewat tanaman dan pengurusan jentera.

o Perubahan kawasan tanaman padi dan pemantauan aktiviti utama

o Menentukan keluasan sebenar bertanam padi bagi setiap musim

o Kementerian Pertanian dapat menganggarkan jumlah hasil pengeluaran padi negara dan seterusnya dapat membantu kerajaan merancang keperluan import beras negara setiap tahun.

o Tujuan pelaporan khususnya dalam menyalurkan maklumat terkini berkaitan keluasan tanaman, maklumat profail, hasil dan pendapatan pesawah kepada pengurusan IADA Barat laut Selangor dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan lebih tepat, menyeluruh dan seragam.

o Pemantauan berskala besar khususnya dalam mengenal pasti status lot padi yang telah berubah kepada bukan padi.

o Mengenal pasti kawasan yang berpotensi penanaman padi sebagai kawasan gantian.

o Bantu agihan bantuan dengan lebih cekap

OBJEKTIF PROJEK

Bertujuan untuk semakan pendaftaran lot-lot oleh pesawah bawah Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) dan Skim Insentif Input Pertanian (SIPP) secara online.
Pendaftaran SBPKP dan SIPP dapat didaftarkan dengan keluasan sebenar melalui penggunaan sistem yang dibangunkan oleh Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) di kawasan PPK.
Dengan terlaksananya sistem yang dibangunkan oleh ARSM keluasan yang didaftarkan untuk subsidi bawah SBPKP dan SIPP adalah tepat seterusnya pemberian subsidi dapat dikurangkan dari semasa ke semasa.

 

Sumber: Utusan Online